11 Fakta Tentang Khalid Bin Walid

0
3135
views

khalid al walid

Khalid Al Walid adalah salah seorang sahabat Nabi yang mempunyai pengaruhnya tersendiri. Sumbangan beliau terhadap Islam tidak diragukan lagi dan sudah tercatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah.

Berikut adalah beberapa fakta tentang Khalid bin Walid yang dikumpulkan dari pelbagai sumber:

  1. Khalid tidak pernah kalah dalam mana-mana peperangan baik pada saat jahiliyah atau setelah masuk Islam.

2. Nama penuh beliau adalah Khalid bin Walid bin Al-Mugiroh Al-Qurasy Al-Makhzumy Al-Makky, anak saudari ummul mukminin Maimunah binti Al-Harits radhiallahu ‘anhu.

3. Khalid seorang lelaki yang gagah, bertubuh sasa sangat menyerupai Umar bin Al-Khattab radhiallahu ‘anhu.

4. Memeluk islam pada tahun kelapan hijrah.

5. Khalid merupakan seorang panglima perang yang bijak mengatur stratergi.

Ketika peperangan Mu’tah, jumlah tentera kaum muslimin pada saat itu sekitar tiga ribu orang sementara bangsa Romawi memilki dua ratus ribu orang.

Melihat ketidak seimbangan jumlah tentera antara kaum muslimin dan musuh mereka maka semangat jihad kaum muslimin ketika ini membuak-buak.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan agar pasukan dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, dan jika dia terbunuh maka kepimpinan berpindah kepada Ja’far bin Abi Thalib, dan jika terbunuh maka kepimpinan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah.

Semua pemimpin tersebut mati syahid pada peperangan ini, lalu bendera diambil alih oleh Tsabit bin Aqrom, dan dia berkata kepada kaum muslimin:

Pilihlah seorang lelaki sebagai pemimpin kalian!”

Maka mereka memilih Khalid bin Walid. Maka pada peristiwa inilah tampak jelas keberanian dan kebijakannya dalam menyusun stratergi.

Dia kembali mengatur pasukan muslimin dan mengubah stratergi dengan menjadikan pasukan sayap kanan berpindah ke sayap kiri dan sebaliknya pasukan sayap kiri berpindah ke sebelah kanan.

Kemudian sebahagian pasukan diposisikan agak kebelakang supaya mereka datang seakan pasukan bantuan yang baru datang.

Taktik ini digunakan untuk melemahkan semangat berperang musuh kemudian menampakkan gerombolan tentera kaum Muslimin seolah-olah menjadi besar berbanding pasukan kaum Romawi sehingga menyebabkan mereka mundur.

5. Khalid bin Walid diberhentikan sebagai panglima perang oleh Umar bin Khattab. Perkataan Umar yang sangat terkenal waktu itu adalah ,

“Aku memecat Khalid supaya masyarakat mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang membela agamanya bukan dengan Khalid.”

6. Di antara ungkapan Khalid yang agung adalah, “Tidaklah sebuah malam di mana aku bersama seorang pengantin yang aku cintai lebih aku sukai dari sebuah malam yang dingin lagi bersalju dalam sebuah pasukan kaum muhajirin menyerang musuh.”

7. Khalid pernah menulis sebuah surat kepada pemimpin Parsi yang berbunyi,

“Sungguh aku telah telah datang kepada kalian dengan pasukan yang lebih mencintai kematian tidak seperti orang-orang Parsi yang lebih menyenangi minum khamr.”

8. Qais bin Hazim berkata, “Aku telah mendengar Khalid berkata, ‘Berjihad telah menghalangiku mempelajari Al-Qur’anul Karim.’

Abu Zannad berkata,

“Pada saat Khalid meninggal dunia dia menangis dan berkata, ‘Aku telah mengikuti perang ini dan perang ini bersama pasukan, dan tidak ada satu jengkal pun dari bahagian tubuhku kecuali padanya terdapat bekas pukulan pedang atau lemparan panah atau tikaman tombak dan sekarang aku mati di atas ranjangku terlantar sebagaimana matinya seekor unta. Janganlah mata ini terpejam seperti mata para pengecut.”

9. Ketika wafat, Khalid hanya meninggalkan kuda dan senjata yang dijadikan sebagai sedekah di jalan Allah.

Pada saat berita kematian tersebut sampai kepada Amirul Mu’minin Umar bin Al-Kattab dia berkata, “Semoga Allah meberikan rahmatnya kepada Abu Sulaiman, sesungguhnya dia seperti apa yang kami perkirakan.”

10. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Adapun Khalid maka dia telah menyimpan baju besinya dan perlengkapan berperangnya di jalan Allah.”

11. Khalid wafat pada tahun 21 Hijriah di Himsh pada usia 52 tahun.

Artikel Yang Berkaitan :

 

mm
Website yang menumpukan bahan bacaan islamik bagi yang memerlukan untuk pengisian rohani mereka. Jangan lupa like FB dan follow Twitter untuk dapatkan makluman artikel terbaru daripada kami.

Leave a Reply