QuranicGen?

Harapan kami semoga laman web ini dapat membantu sedikit sebanyak keperluan tarbiyah para da’ie dalam menjadi seperti Generasi al-Quran yang unik, persis kata-kata yang pernah dilafazkan Imam as-Syahid Hasan al-Banna:

“Kamu merupakan semangat baru yang mengalir dalam jiwa umat ini; yang menghidupkan umat dengan al-Quran. Kamu adalah cahaya yang memancar, yang menghapuskan kegelapan malam dengan ma’rifat Allah. Kamu juga adalah suara nyaring yang berkumandang mengulangi dakwah Rasulullah SAW. Oleh itu, kamu hendaklah merasakan bahawa diri kamu memikul tanggungjawab yang berat itu setelah semua orang menyisihkannya.”

“Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai; dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulunya bermusuh-musuhan, lalu Dia (Allah) menjinakkan hati kamu sehingga kamu menjadi bersaudara dengan nikmat-Nya (nikmat Allah), padahal (dahulunya) kamu berada di pinggir lubang neraka, lalu Dia (Allah) selamatkan kamu. Demikianlah Allah menyatakan ayat-ayat-Nya (tanda-tanda Allah) kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk.” (ali-‘Imran:103)