Saat Perlaksanaan Amanah

0
1151
views

Saat Perlaksanaan Amanah

Saat Perlaksanaan AmanahSaat Perlaksanaan Amanah | Kita baru sahaja selesai melaksanakan tanggungjawab memilih pemimpin di kalangan kita yang akan memikul tugas dan amanah yang berat bagi melunaskan segala janji-janji samada berbentuk manifesto atau aku janji yang telah dibuat bagi menarik sokongan rakyat dan masyarakat untuk membangunkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

 

Memandangkan amanah yang berat yang perlu dipikul oleh para pemimpin yang dipilih, maka amat penting untuk kita memahami dan mendalami hakikat amanah yang dipertanggungjawabkan ini.

PENGERTIAN AMANAH

 

Amanah dalam bahasa arab berasal dari perkataan ‘Al Amaanah’ yang bererti segala yang diperintah Allah swt kepada hamba-hambanya.

Secara khususnya, amanah adalah sikap bertanggungjawab orang yang diberi kepercayaan terhadap barangan, harta benda atau lainnya dengan mengembalikannya kepada orang yang berhak ke atas barangan atau harta benda tersebut.

 

Sedangkan secara umumnya, pengertian amanah sangat luas sekali sehingga merangkumi :

 

1.     Menyimpan rahsia.

2.     Tulus dalam memberikan masukan kepada orang yang meminta pendapat.

3.     Menyampaikan pesanan kepada semua pihak secara benar.

4.     Memberi nasihat sesuai dengan permintaan orang yang perlu dinasihati.

 

Maka, sifat amanah samada secara khusus mahupun umum sangat berkait erat dengan sifat-sifat mulia lainnya seperti jujur, sabar, berani, menjaga kemuliaan diri, memenuhi janji dan adil.

 

Imam Ibnu Al Atsir berkata bahwa amanah boleh memberi pengertian :

a.      Ketaatan.

b.     Ibadah.

c.      Pemberian.

d.     Kepercayaan.

e.      Jaminan keamanan.

Firman Allah swt :

 

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khuatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (QS Al Ahzab : 72)

 

Begitu juga Imam Ibnu Katsir membawakan beberapa perkataan dari sahabat dan tabi’in tentang makna amanah ini di mana beliau berkata :

 

“Seluruh perkataan ini, tidak ada pertentangan sesamanya. Bahkan seluruhnya bermakna sama dan kembali kepada satu makna, (iaitu) pembebanan, penerimaan perintah-perintah dan larangan-larangan dengan syarat-syaratnya. Dan hal ini, jika seseorang menunaikannya, maka ia akan diberi pahala. Namun, jika ia menyia-nyiakannya, maka ia pun akan disiksa. Akhirnya, manusialah yang menerima amanah ini, padahal ia lemah, bodoh lagi berbuat zalim. Kecuali orang yang diberi taufiq oleh Allah, dan Allah-lah tempat memohon pertolongan.”

Dari huraian di atas jelaslah bahwa makna amanah adalah :

 

1.     Ketaatan.

2.     Kewajiban-kewajiban.

3.     (Perintah-perintah) agama.

4.     Batasan-batasan hukum.

 

Apabila amanah itu ditawarkan atau ditimpakan kepada langit, bumi dan gunung-ganang niscaya mereka enggan untuk menanggungnya kerana sangat agung dan beratnya sebuah amanah untuk menanggungnya.

 

Namun, manusia dengan sifat lemah dan sedikit kemampuannya mahu menanggung amanah tersebut. Sesungguhnya manusia itu termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya dan amat bodoh tingkah lakunya sekiranya dia mahu memikul beban suatu amanah.

 

Sebenarnya, kesanggupan untuk memikul tanggungjawab berat ini di atas bahu adalah tindakan membahayakan diri sendiri dan oleh yang demikian, manusia adalah makhluk yang menzalimi dirinya sendiri dan jahil serta tidak tahu kemampuannya sendiri.

 

Namun demikian, jika dia bangkit dengan memikul tanggungjawab itu ketika :

 

a.      Dia sampai kepada ‘makrifah’ yang menyampaikannya kepada penciptaannya.

b.     Dia mengambil petunjuk secara langsung dari syariat-Nya.

c.      Dia sangat patuh kepada kehendak ‘Rabb’nya.

d.     Dia sedar, mengerti dan memiliki kehendak yang kuat.

 

Maka sungguh dia telah sampai pada kedudukan yang mulia dan istimewa di antara sekian banyak makhluk Allah swt.

 

Syeikh Safiurrahman Al Mubarakpuri pula berkata :

 

“Amanah adalah segala sesuatu yang mewajibkan engkau untuk menunaikannya”.

 

Sedangkan Syeikh Salim Al Hilali menjelaskan bahwa amanah adalah :

 

“Sebuah perintah menyeluruh dan mencakupi segala perkara berkaitan dengan perkara-perkara, yang dengannya, seseorang terbeban untuk menunaikannya, atau ia dipercayai dengannya sehingga amanah ini mencakupi seluruh hak-hak Allah ke atas seseorang, seperti perintah-perintahNya yang wajib. Juga meliputi hak-hak orang lain, seperti barang-barang pemberian (yang mesti ditunaikan dan disampaikan kepada si pemiliknya) sehingga, sudah semestinya seseorang yang dibebani amanah itu, ia menunaikannya dengan sebaik-baiknya dengan menyampaikan kepada pemiliknya. Ia tidak boleh menyembunyikan, mengingkari, atau bahkan menggunakannya tanpa izin yang syar’ie.”

 

Perkataan amanah adalah suatu akar kata yang berkaitan dengan :

 

a.      Iman.

b.     Aman.

 

Allah swt menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri ahli syurga adalah menjaga amanah.

 

Firman Allah swt :

 

“Dan mereka yang menjaga amanah (yang dipikulnya) dan janjinya.” (QS Al-Mu’minun : 8)

 

Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim berkata :

 

“Maksudnya, apabila mereka diberi kepercayaan (dalam suatu urusan), mereka tidak berkhianat. Dan apabila mereka mengadakan perjanjian, mereka tidak menyelisihinya. Demikianlah sifat orang-orang yang beriman. Dan kebalikan dari ini, adalah sifat orang-orang munafik. Sebagaimana diterangkan dalam hadith shahih, tanda orang munafiq ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia menyelisihi janjinya, dan apabila diberi amanah (kepercayaan) ia berkhianat. Dalam sebuah riwayat, apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia menyelisihi janjinya, dan apabila bertengkar ia berbuat curang.”

 

Sayyid Qutb menjelaskan dalam tafsir “Fi Zilalil Qur’an”, bahwa maksud perkataan amanah dalam ayat tersebut adalah amanah iman.

 

Dari sini kita boleh mendapatkan beberapa pelajaran :

 

PERTAMA :

 

Bahwa menjaga amanah adalah sebahagian dari iman di mana iman seseorang boleh dipersoalkan  jika ia sering berbuat khianat dan tidak melaksanakan amanah sebagaimana semestinya.

 

Oleh yang demikian, Rasulullah saw menjelaskan bahwa di antara ciri manusia munafik adalah :

 

“Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia melanggar dan apabila diberi amanah ia mengkhianati.”

 

Dari sini kita nampak bahwa masalah amanah walauapapun namanya samada jawatan, harta benda, anak-anak dan lain-lain itu kelak pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.

 

Itulah yang membuatkan Umar bin Al Khatthab tidak selesa untuk tidur ketika diberikan kepadanya amanah kepemimpinan.

 

Umar sentiasa menangis, sekalipun semua rakyatnya telah menikmati buah keadilan yang ia tegakkan. Ia menangis kerana takut jika di hari Kiamat kelak, akan diketahui bahwa ada seekor kuda yang tergelincir jatuh disebabkan oleh sebuah lubang di jalanraya yang belum ia perbaiki.

 

MasyaAllah, apalagi jika di zaman kita ini, banyak terdapat lubang-lubang di jalanraya yang akan menyebabkan kenderaan-kenderaan mengalami kerosakan apabila memasuki lubang tersebut.

 

Adakah pemimpin, wakil rakyat atau kerajaan sekarang merasakan pertanggungjawaban ini?

 

Umar merasakan bahwa semua itu pasti Allah minta pertanggungjawabannya. Kesedaran seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin terhadap amanah yang ia pikul.

 

Ingatlah bahwa rakyat memilih pemimpin supaya urusan mereka mampu disejahterakan dan bukan untuk membuatkan mereka  semakin menderita.

 

Maka, setiap penderitaan rakyat di hari akhirat kelak pasti akan dipikulkan kepada pemimpin nya oleh Allah swt.

 

KEDUA :

 

Bahwa untuk melaksanakan amanah secara jujur diperlukan :

 

1.     Iman yang kukuh.

2.     Iman bahwa Allah melihat segala perbuatannya, maka ia akan berhati-hati kerana takut kepada-Nya.

3.     Iman bahwa dunia bukan segala-galanya, melainkan akan dihancurkan dan akan diganti dengan alam akhirat.

 

Di akhiratlah setiap insan akan diadili di hadapan Allah yang Maha Mengetahui, maka ia akan bersungguh-sungguh melaksanakan amanah tersebut.

 

Apabila seseorang itu benar-benar mengimani makna amanah ini, maka tidak akan ada amanah yang dikhianati.

 

Sungguh telah terbukti dalam sejarah, bahwa hancurnya sesebuah negeri dan terabainya kemanusiaan adalah kerana keburukan akhlak pemimpinnya dalam menjaga amanah.

 

Ingat, bahwa segala kemudahan untuk memenuhi keperluan manusia sudah Allah sediakan secara seimbang. Tidak mungkin Allah menzalimi makhluk-Nya. Maka, jika ternyata ditemui ketimpangan di sana-sini, itu pasti berlaku kerana wujudnya kezaliman yang diperbuat oleh manusia sendiri.

 

Benar, bahwa dunia ini tidak memerlukan banyak kehebatan dan keahlian manusia. Dunia ini Allah telah lengkapi segala kemudahannya. Bertahun-tahun manusia telah menjalani kehidupan di muka bumi dan terbukti bahwa memang Allah sediakan segala keperluan manusia.

 

Berdasarkan kenyataan ini, sebenarnya dunia ini hanya memerlukan satu perkataan iaitu  “kejujuran” (menjaga amanah).

 

Apabila kualiti ini hilang dari perilaku manusia, jangan diharap keseimbangan kehidupan akan berjalan dengan baik, walauapapun keahlian dan kehebatan teknologi yang dicapai oleh manusia.

 

KETIGA :

 

Perkataan amanah ini mempunyai persamaan dengan kata aman. Ini menunjukkan bahwa menjaga amanah dan melaksanakannya dengan baik itu adalah mempunyai  pengertian yang sama dengan memberikan rasa aman kepada kemanusiaan. Sebaliknya pula, mengkhianati amanah adalah mempunyai pengertian yang sama dengan menimbulkan kegelisahan bagi kemanusiaan.

 

Apabila seorang ketua rumah tangga tidak amanah, sudah pasti penghuni rumah tangga tersebut tidak akan memiliki rasa aman di mana isteri dan anak-anak pasti akan dicengkam oleh kegelisahan sepanjang masa.

 

Lebih-lebih lagi, apabila seorang pemimpin kampung tidak amanah, pasti seluruh penduduk kampung tersebut akan menderita.

 

Lebih luas lagi, apabila seorang pemimpin daerah atau negeri tidak amanah, sungguh boleh dipastikan bahwa seluruh rakyat di daerah atau di negeri tersebut akan bergelut dengan kesukaran dan jatuh ke dalam jurang penderitaan yang tidak terhingga.

 

Lalu, cuba pula kita bayangkan apa yang akan menimpa sebuah negara yang apabila  pemimpinnya dan seluruh atau sebahagian barisan kabinetnya tidak amanah, boleh dipastikan bahwa rakyat akan menanggung kos kehidupan yang meningkat disebabkan oleh hutang negara yang tinggi, ketirisan yang tidak dikawal dan pembahagian hasil negara yang tidak seimbang.

 

KEPENTINGAN AMANAH

 

Betapa sedihnya bahwa tatkala sifat amanah ini telah hilang dari sebahagian kaum muslimin, apalagi bagi mereka yang sudah memahaminya namun tidak melaksanakannya dalam kehidupan seharian mereka, maka akan berlakulah kerosakan akhlak dalam masyarakat.

 

Padahal Allah swt RasulNya saw telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah, menjelaskan akibat buruk tentang pengabaian dan kelalaian terhadapnya.

 

Penyebab utama kenapa seseorang itu terjerumus ke dalam lembah ini adalah kerana kejahilan (kebodohan).

 

Kejahilan seorang muslim terhadap pentingnya masalah amanah, telah membuatnya meninggalkan perintah Allah swt yang sangat agung ini, sekaligus ia telah bermaksiat kepada Allah dan bahkan akan menjadi dosa besar, jika seseorang yang telah mengetahui hukumnya, tetapi justeru menyia-nyiakan amanah itu.

 

Oleh kerana itu, sebagai seorang muslim, kita perlu berusaha kuat dan bersungguh-sungguh untuk membebaskan diri dari kejahilan, iaitu dengan menuntut ilmu syar’ie secara umum dan memahami kepentingan amanah ini secara khusus, lalu mengamalkannya.

 

Selain itu, ia tetap terus memohon dan berdoa kepada Allah swt agar kita sentiasa diberi taufiq, hidayah dan segala kemudahan dalam menuntut ilmu syar’ie, memahaminya serta merealisasikan syariat Islam yang sempurna dan mulia ini dalam kehidupan seharian kita.

 

BENTUK-BENTUK AMANAH

 

PERTAMA : MEMELIHARA PEMBERIAN DAN MENGEMBALIKANNYA SEMULA

 

Apabila seorang muslim diberi amanah kepercayaan oleh orang lain, misalnya barang berharga disebabkan orang berkenaan ingin pergi jauh ke luar negara maka pemberian itu mesti dipelihara dengan baik dan tepat pada masanya dikembalikan semula kepada pemiliknya secara utuh seperti sebelumnya.

 

Di antara sebab-sebab kenapa Nabi Muhammad saw sejak dari mudanya di Makkah sudah terkenal dengan gelaran ‘Al Amin’ adalah kerana baginda sangat dipercayai oleh penduduk Makkah untuk menyimpan dan memelihara barang pemberian dan kemudiannya mengembalikannya semula seperti sebelumnya. Penduduk-penduduk Makkah yang akan bermusafir ke luar akan merasa aman dan tenang memberikan barang-barang berharga kepada baginda saw.

 

KEDUA : MENJAGA RAHSIA

 

Apabila seseorang diberi kepercayaan untuk menjaga rahsia, samada rahsia peribadi, keluarga, organisasi atau lebih-lebih lagi rahsia negara, dia wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain yang tidak berhak mengetahuinya. Apabila seseorang menyampaikan sesuatu yang penting dan rahsia kepada kita, itulah amanah yang mesti dijaga.

 

KETIGA : TIDAK MENYALAHGUNAKAN JAWATAN

 

Jawatan adalah amanah yang wajib dijaga. Segala bentuk penyalahgunaan jawatan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau kelompoknya termasuk perbuatan tercela serta melanggar amanah.

 

Semua bayaran yang diterima seorang petugas dalam rangka menjalankan tugasnya bukanlah menjadi haknya.

 

Misalnya seorang ketua bahagian kemudahan kelengkapan membeli barang-barang untuk keperluan pejabat, maka potongan harga yang diberikan oleh peniaga bukanlah menjadi miliknya tetapi menjadi milik pejabat kerana dia bukan peniaga perantara tetapi petugas yang digaji untuk menyediakan barang-barang keperluan tersebut.

 

Bentuk lain dari menyalahgunakan jawatan adalah mengangkat orang-orang yang tidak mampu untuk menduduki jawatan tertentu hanya kerana dia sanak saudaranya, kenalannya atau kroninya, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan layak untuk menduduki jawatan tersebut.

 

 KEEMPAT : MENUNAIKAN KEWAJIBAN DENGAN BAIK

 

Allah swt memikulkan ke atas bahu manusia tugas-tugas yang wajib dia laksanakan baik dalam hubungannya dengan Allah swt mahupun dengan sesama makhluk lainnya.

 

Tugas seperti ini disebut sebagai ‘taklif’ dan manusia yang ditugaskan disebut sebagai ‘mukallaf’ dan amanahnya disebut sebagai amanah ‘taklif’.

 

Amanah inilah yang secara simboliknya digambarkan oleh Allah swt tidak mampu dipikul oleh langit, bumi dan gunung-ganang kerana beratnya tetapi manusia bersedia memikulnya.

 

KELIMA : MEMELIHARA SEMUA NIKMAT YANG DIBERIKAN OLEH ALLAH SWT

 

Semua nikmat yang diberikan oleh Allah swt kepada umat manusia adalah amanah yang mesti dijaga dan dimanfaatkan dengan baik.

 

Umur, kesihatan, harta benda, ilmu dan lain-lain sebagainya termasuk anak-anak adalah amanah yang wajib dipelihara dan dipertanggungjawabkan.

 

Harta benda misalnya mesti kita pergunakan untuk mencari keridhaan Allah swt samada untuk memenuhi keperluan keluarga sendiri ataupun kepentingan umat.

 

KEENAM : SIKAP ANAK KEPADA IBUBAPANYA

 

Di antara amanah yang lain adalah amanah anak-anak dalam bersikap di hadapan ibubapanya.

 

Jika kita mengambil wang milik ibubapa kita tanpa izin dari mereka bererti kita tidak menjaga amanah seorang anak meskipun jumlah wang yang kita ambil sedikit jumlahnya.

 

Ingatlah bahwa amanah itu bersifat menyeluruh dan bukan sebahagian. Namun yang disebut sebagai perbuatan amanah adalah kita mesti meminta izin terlebih dahulu daripada ibubapa kita.

 

KETUJUH : AMANAH DALAM MENJAGA AGAMA

 

Jenis amanah yang terakhir dan merupakan amanah paling besar adalah amanah dalam menjaga nilai-nilai agama dan menyebarkannya kepada seluruh manusia.

 

Sedarlah bahwa kita bertanggungjawab atas agama ini dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt di akhirat kelak terhadap amanah ini.

 

SIAPAKAH YANG LAYAK DIBERI AMANAH?

 

Sesungguhnya, tidak semua orang boleh diberikan amanah kepercayaan. Maksudnya, ada orang yang memiliki sifat-sifat tertentu, yang dengannya ia sebagai orang yang paling tepat dan paling berhak untuk dibebankan dengan amanah atau kepercayaan.

 

Asas untuk memilih seorang pegawai atau pekerja adalah ia seorang yang kuat dan amanah  kerana :

 

a.      Dengan kekuatannya, ia sanggup menunaikan kewajiban yang telah dibebankan ke atasnya serta mampu melakukan pekerjaannya dengan baik.

 

b.     Dengan sifat amanahnya, ia akan menempatkan pada tempatnya semua perkara yang berkaitan dengan tugasnya.

 

Allah swt telah menceritakan di dalam Al Qur’an tentang salah seorang dari kedua anak Nabi Syu’ib Alaihissalam tatkala ia berkata kepada ayahnya ketika Nabi Musa Alaihissallam mengambilkan air minuman untuk haiwan ternak kedua wanita tersebut :

 

“… Wahai bapaku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi boleh dipercayai.” (QS Al Qashash : 26)

 

Allah swt juga telah mengkhabarkan kepada kita tentang ‘Ifrit dari golongan jin, yang memperlihatkan kesanggupannya kepada Nabi Sulaiman Alaihissallam untuk membawa singgahsana Balqis :

 

“…Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgahsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi boleh dipercayai.” (An Naml : 39)

 

Maknanya, ia memiliki kemampuan untuk membawa dan mendatangkannya, sekaligus menjaga apa yang terdapat di dalamnya.

 

Allah juga memberitahu kita tentang kisah Nabi Yusuf Alaihissallam , tatkala ia berkata kepada  raja atau penguasa Mesir :

 

“… Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.” (QS Yusuf : 55)

 

Kemudian, lawan dari sifat kuat dan amanah adalah lemah dan khianat sehingga, inipun menjadi asas ke atas diri seseorang untuk tidak dipilih dan diberi kepercayaan atau suatu pekerjaan bahkan menjadi suatu kewajiban untuk menjauhkannya dari diberi suatu kepercayaan atau pekerjaan.

 

Ini bersesuaian dengan sabda Rasulullah saw kepada Abu Dzar Al Ghifari ra apabila ia berkata:

 

“Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)?” Lalu Rasulullah memukulkan tangannya di bahuku, dan bersabda, “Wahai, Abu Dzar. Sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, dan ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).” (HR Muslim)

 

Begitu juga dalam kesempatan lain, Rasulullah saw bersabda :

 

“Wahai Abu Dzar, Sesungguhnya aku memandangmu orang yang lemah, sedangkan aku mencintai untukmu seperti aku mencintai untuk diriku. Janganlah kamu menjadi pemimpin (walaupun terhadap) dua orang (sahaja), dan janganlah kamu mengatur harta (anak) yatim.” (HR Muslim)

 

Mudah-mudahan Allah sentiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang jujur, amanah, dan menjauhkan kita semua dari kelemahan, kedustaan dan khianat.

 

Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami mampu memikul tanggungjawab untuk memimpin diri, keluarga, masyarakat dan negara kami serta kurniakanlah sifat amanah di dalam diri pemimpin-pemimpin yang dipilih di antara kami supaya mereka dapat menempatkan segala tanggungjawab tersebut sesuai dengan tempatnya yang berkaitan dengan tugasnya.

 

Ameen Ya Rabbal Alameen

 

WAS

http://tinta-perjalananku.blogspot.com/

Leave a Reply